2010. december 3., péntek

5. melléklet

a)

A pedagógusok kötelező heti óraszáma


5. melléklet
Gy
P
T
- óvodapedagógus
27
32

- tanító általános iskolában
19
21

- fejlesztő pedagógus iskolában
20
22

- tanár általános és középfokú iskolában
19
21
19
- napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár általános iskolában, középfokú iskolában
20
22
19
- kollégiumi nevelő
22
24
19
- szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati oktató, szakoktató,
fogyatékos tanulók iskolájában műhelyoktató
19
21
19
- könyvtárostanár (tanító) nevelési-oktatási intézményben
20
22
19
- óvodapedagógus, fogyatékos gyermekek óvodájában
19
21

- fejlesztő pedagógus fogyatékos tanulók iskolájában
18
20

- tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában
19
21

- tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók középfokú
iskolájában
18
20

- napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár,
gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában, középfokú iskolájában
19
21
19
- kollégiumi nevelő fogyatékos tanulók kollégiumában
20
22
19
- könyvtárostanár (tanító) fogyatékos tanulók gyakorló nevelési-
oktatási intézményében
18
20
19
- tanár alapfokú művészetoktatási intézményben
19
21

- pszichológus, szociálpedagógus nevelési-oktatási intézményben
24
26
24
- konduktor, logopédus nevelési-oktatási intézményben
18
20
19
- pszichológus, szociálpedagógus, konduktor, logopédus, pedagógus, gyógypedagógus, gyógy-testnevelő a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményben
19
21
19

Gy: Gyakornok; P: Pedagógus I-II., Pedagógus III. (Mesterpedagógus); T: Tudóstanár Gyakorlóintézményben a vezetőtanárnak minden olyan órája kettőnek számít, amelyen tanárjelölttel dolgozik. A tervezhetőség érdekében az előző tanév végén el kell készíteni a beosztást.
Osztályfőnöknek, diákönkormányzatot segítő tanárnak heti egy óra órakedvezmény jár. (A fenntartó ennél több órakedvezményt is adhat az osztályfőnököknek.)
Egy adott intézményben foglalkoztatott pedagógusok minimális létszámát a fenti adatok határozzák meg.


b)

A vezetők kötele heti óraszáma


Ig*
Igh*
- óvodapedagógus
6
20
- tanító általános iskolában
-
8
- fejlesztő pedagógus iskolában
-
-
- tanár általános és középfokú iskolában
2
4
- napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár általános iskolában, középfokú iskolában
2
4
- kollégiumi nevelő
4
8
- szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati oktató, szakoktató,
fogyatékos tanulók iskolájában műhelyoktató
-
6
- könyvtárostanár (tanító) nevelési-oktatási intézményben
-
-- óvodapedagógus, fogyatékos gyermekek óvodájában
4
15
- fejlesztő pedagógus fogyatékos tanulók iskolájában
-
-
- tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában
6
12
- tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók középfokú
iskolájában
2
4
- napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár,
gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában, középfokú iskolájában
2
4
- kollégiumi nevelő fogyatékos tanulók kollégiumában
4
8
- könyvtárostanár (tanító) fogyatékos tanulók gyakorló nevelési-
oktatási intézményében
-
-- tanár alapfokú művészetoktatási intézményben
2
4- pszichológus, szociálpedagógus nevelési-oktatási intézményben
-
-- konduktor, logopédus nevelési-oktatási intézményben
-
-- pszichológus, szociálpedagógus, konduktor, logopédus, pedagógus, gyógypedagógus, gyógy-testnevelő a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményben
-
-

Ig: igazgató; Igh: igazgatóhelyettes.

*   táblázatban   található   adat   az   500   vagy   annál   nagyobb   gyermek-   illetve tanulólétszám esetén érvényes óraszám. Ha a létszám 200-499, akkor +2 óra, ha 50-199, akkor +4 óra, ha ennél kisebb a létszám, akkor +6 óra. zismereti képzést nem folytató művészeti iskolák esetén a valós létszám harmadával kell számolni

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése