2010. december 4., szombat

Szakmai támogatás

A pedagógusok tevékenységét nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak, továbbá kiképzett mentorok, szakértők és szaktanácsadók segítik. 

A segítő alkalmazottak körét lásd a 17. mellékletben. 

Mentor 
A pályakezdő pedagógus munkáját, beilleszkedését segítő, ilyen irányú szakvizsgával rendelkező, Pedagógus II. fokozattal rendelkező pedagógus9 a Pedagógus életpálya törvény szerint. 

Szakértő 
Feladata a szakmai ellenőrzés, szakvélemény készítése a felkérésben foglaltak szerint. Csak a feladat jellegének megfelelő szakirányú szakvizsgával rendelkező Pedagógus III. (Mesterpedagógus) lehet szakértő (lásd a Pedagógus életpálya törvényt).10 Szakértő közoktatási intézményben ténylegesen dolgozó vagy onnan tíz évnél nem régebben nyugdíjba ment pedagógus lehet. 

Szaktanácsadó 
Feladata a pedagógusok munkájának szakirányú (tantárgyi vagy sajátos pedagógiai területen igényelt) segítése, konzultációk, továbbképzések, szakmai fórumok szervezése. Ötévenként legalább egy alkalommal meglátogatja a körzetében dolgozó, szakterületéhez tartozó pedagógusok óráit. Igazgatói felkérésre külön segítséget nyújt. Csak Pedagógus III. (Mesterpedagógus) lehet szaktanácsadó.11 

A szaktanácsadó központi szakmai irányítás mellett, a Pedagógiai Intézet keretében vagy fél munkaidőben közoktatási intézményben alkalmazott pedagógusként, továbbá tíz évnél nem régebbi nyugdíjasként végezhet ilyen munkát. 

Vizsgaelnök 
Csak Pedagógus II. fokozatú, a vizsgaelnöki feladatokra kiképzett pedagógus lehet érettségi vizsgaelnök.12 

Országos névjegyzékek 
A mentor, szakértő, szaktanácsadó és vizsgaelnök akkor tölthet be ilyen funkciót, ha felvéteti magát az Országos névjegyzékre. A névjegyzékre kerülés a megkívánt fokozat, illetve szakképzettség megléte és ilyen irányú kérvény esetén automatikus, és a nyugdíjazást követő tizedik évig érvényes. A névjegyzéket az OH vezeti a kormányhivatalok – külön jogszabályban meghatározottak szerinti – közreműködésével.

9 A pedagógus II. fokozat csak 2016-tól kezdődően kötelező feltétel
10 A Mesterpedagógus fokozat csak 2016-tól kezdődően kötelező feltétel
11 A Mesterpedagógus fokozat csak 2016-tól kezdődően kötelező feltétel
12 A pedagógus II. fokozat csak 2016-tól kötelező feltétel

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése