2010. december 4., szombat

A tanulmányokban való előrehaladás és az értékelés

A tanuló  munkáját  a  pedagógiai  szempontok  betartásával  a  pedagógusok  és  a  nevelőtestület rendszeresen  értékelik.  A  tanuló  erről  félévkor  értesítőt,  év  végén  bizonyítványt  kap.  Értesítő gyakrabban is készülhet az  intézmény pedagógia programja szerint. Az általános iskola második évének  gétől  a  bizonyítványban   nevelőtestület  osztályzatokkal  fejezi  ki  a  tanulmányi teljesítményt. Az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés séri. Az intézmény jóváhagyott kerettanterv vagy egyedi  engedély birtokában az osztályozás helyett dönthet a szöveges értékelés mellett. Ez esetben a szülő vagy a tanuló kérésére köteles osztályzatokban is kifejezni az értékelést.
Az év gi osztályzatok: jeles (5), (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1). Ha a tav végén  egy  vagy   két  tantárgyból  a  tanuló  elégtelen  osztályzatot  kapott,  a  következő  tanév megkezdése előtt javítóvizsgát tehet az intézmény háromtagú bizottsága előtt. Igazgatói engedéllyel három tárgyból is lehet javítóvizsgát tenni. Elégtelen  javítóvizsga esetén a tanulónak meg kell ismételnie a tanévet. Háromnál több év végi elégtelen osztályzat esetén a tanévet javítóvizsga nélkül meg kell ismételni.
Az általános iskola első évfolyamát szülői beleegyezéssel ismételtetheti meg a nevelőtestület a tanulóval.
A magatartás és szorgalom minősítése az iskola pedagógiai programjában, illetve házirendjében foglaltak szerint  történik. Az értékelés fokozatai: példás (5), (4), változó (3), rossz (2), nem megfelelő (1).

1 megjegyzés:

  1. nyikorgó katedrán2010. december 29. 22:51

    "Az általános iskola első évfolyamát szülői beleegyezéssel ismételtetheti meg a nevelőtestület a tanulóval." - Itt miért dönthet a szülő?! Nem értem a koncepció alkotója gondolkodását...
    A magatartás és szorgalom minősítése maradjon a régi! (5,4,3,2)
    A rossz "vmely követelménynek, normának, szabálynak v. kialakult hagyománynak meg nem felelő" (A magyar nyelv értelmező szótára), így szerintem a nem megfelelő(1) minősítéssel megegyezik. Vagy úgy kell értelmezni, hogy a rossz az még megfelelő?!

    VálaszTörlés