2010. december 4., szombat

A törvény új vonásai

A törvény
 • kiindulópontja, hogy a közoktatás nem szolgáltatás, hanem közszolgálat
 • egyértelművé teszi a közoktatás szereplőinek helyzetét a hatáskörök, a kötelességek és a jogok egyensúlyának megteremtésével
 • kinyilvánítja, hogy a szakmai döntéseket szakemberek hozzák a szülők és a diákok véleményének meghallgatásával
 • elismeri az intézmények szakmai önállóságát, ugyanakkor nagyobb állami szerepvállalást tart szükségesnek
 • új tartalmi szabályozást vezet be (a Nemzeti alaptantervet kiegészíti a közműveltség tartalmi alapjaival és a kötelezően választandó kerettantervek rendszerével)
 • csökkenti a tankönyvek számát, és fokozatos áttérést ír elő az általános iskolai ingyenes tankönyvellátásra
 • az érettségi vizsga rendszerében a színvonalemelés, az egyszerűbbé tétel és a költséghatékonyság jegyében új elemeket sorakoztat fel
 • bevezeti a pedagógusok munkájának külső szakmai ellenőrzését és értékelését
 • a Pedagógus életpálya-törvénnyel együtt megfogalmazza az értelmiségi pedagógusszerepet, és kiszámíthatóvá teszi a pedagógus életpályát
 • új finanszírozási rendszer elveit fekteti le, és kialakítja az eljárás rendjét
 • megteremti a differenciált és átjárható iskolarendszer kereteit, amelyben csak megfelelő
 • követelmények teljesítése esetén lehet továbbhaladni
 • szerves része a tehetséggondozás és a Nemzeti Tehetségprogram
 • a leszakadás megakadályozására több új strukturális elemet épít a közoktatás rendszerébe
 • célja, hogy a közoktatást befejező fiatalok közel fele alkalmassá váljék felsőfokú tanulmányok sikeres folytatására
 • célja, hogy a korábbinál nagyobb költségvetési ráfordítással, és az új szabályozásnak köszönhetően jelentős mértékben javuljon az iskolarendszer eredményessége, húzóerővé váljék a tudás.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése