2010. december 4., szombat

16. melléklet Osztályok és pedagógusok heti kötelező óraszáma, a létszám megállapításának elvei

Osztályok heti kötelező óraszáma

évfolyam

heti tanulói óraszám hittan órák nélkül
tanulói napi kötelező elméleti órák maximális száma***
finanszírozandó osztályonkénti órakeret****

alap*
szabadon tervezhető**


1
23
2
4
27
2
23
2
4
28
3
24
3
5
30
4
25
3
5
32
5
26
3
5
33
6
27
3
5
34
7
28
3
5
35
8
29
3
5
36
9
30
3
6
43
10
31
3
6
44
11
29
6
6
50*****
12
29
6
6
50*****
13
29
6
6
50*****
Kizárólag  nevelési  feladatokra  osztályonként  további  heti  2  óra  biztosított  az  iskola
pedagógiai      programjában       meghatározottak       szerint.       (kirándulás,       színház-       és múzeumlátogatás, stb.)
*Az alapóraszámok tartalmazzák a heti 5 testnevelés órát.
**Az  iskola   helyi   tantervében   meghatározott   tovább (kötelező   vagy   nem   kötelező)
foglalkozások óraszáma.
***A tanulók túlterhelésének elkerülése érdekében létesített korlátozás, mely nem vonatkozik az ének-zene, a rajz, a informatika, a testnevelés és a gyakorlati órákra.
****Csoportbontásra, érettségi felkészítésre, emelt szintű foglalkozásra fordítható órákkal együtt számított összes óraszám – a finanszírozás alapja.
*****Szakközépiskolában az emelt szintű érettségire felkészí szakmai tárgyak óraszáma nélkül.


A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok 1,5 órával eltérhetnek a fenti óraszámoktól. Napközis órakeret 1-4. évfolyamon 22,5 óra/hét csoportonként, 5-8. és gyógypedagógiai évfolyamon 15 óra/hét csoportonként, 9-12. évfolyamon 10 óra/hét csoportonként.Pedagógusok és vezetők heti kötelező óraszámaGy
P
T
Ig*
Igh*
- óvodapedagógus
27
32

6
20
- tanító általános iskolában
19
21

2
4
- fejlesztő pedagógus iskolában
20
22

-
-
- tanár általános és középfokú iskolában
19
21
19
2
4
- napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár
általános iskolában, középfokú iskolában
20
22
19
2
4
- kollégiumi nevelő
22
24
19
4
8
- szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati oktató, szakoktató, fogyatékos tanulók iskolájában műhelyoktató
19
21
19
-
6
- könyvtárostanár (tanító) nevelési-oktatási intézményben
20
22
19
-
-


- óvodapedagógus, fogyatékos gyermekek óvodájában
19
21

4
15
- fejlesztő pedagógus fogyatékos tanulók iskolájában
18
20

-
-
- tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános
iskolájában
19
21

6
12
- tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók középfokú
iskolájában
18
20

2
4
- napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában, középfokú iskolájában
19
21
19
2
4
- kollégiumi nevelő fogyatékos tanulók kollégiumában
20
22
19
4
8
- könyvtárostanár (tanító) fogyatékos tanulók gyakorló nevelési-
oktatási intézményében
18
20
19
-
-


- tanár alapfokú művészetoktatási intézményben
19
21

2
4


- pszichológus, szociálpedagógus nevelési-oktatási intézményben
24
26
24
-
-


- konduktor, logopédus nevelési-oktatási intézményben
18
20
19
-
-


- pszichológus, szociálpedagógus, konduktor, logopédus,
pedagógus, gyógypedagógus, gyógy-testnevelő a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményben
19
21
19
-
-
Gy: gyakornok; P: Pedagógus I.-II.-III.; T: Tudóstanár; Ig: igazgató; Igh: igazgatóhelyettes.
* A táblázatban található adat az 500 vagy annál nagyobb gyermek-, illetve tanulólétszám esetén érvényes óraszám. Ha a létszám 200-499, akkor +2 óra; ha 50-199, akkor +4 óra; ha ennél kisebb a létszám, akkor +6 óra. Közismereti képzést nem folytató művészeti iskolák esetén a valós létszám harmadával kell számolni.

Gyakorlóintézményben a vezetőtanárnak minden olyan órája kettőnek számít, amelyen tanárjelölttel dolgozik. A tervezhetőség érdekében az előző tanév végén el kell készíteni a beosztást. Osztályfőnöknek, diákönkormányzatot segítő tanárnak heti egy óra órakedvezmény jár.
Egy adott intézményben foglalkoztatott pedagógusok minimális létszámát a fenti adatok határozzák meg.

1 megjegyzés:

  1. A tanárok kötelező óraszámának nüansznyi csökkentése örvendetes. De pl. a gyakorló iskolai vezetőtanárok órakedvezményének elvétele, és helyette az az értelmezhetetlen passzus, hogy "kettőnek számít az az óra, amit a tanárjelölttel tölt." (tanóra ez vagy a felkészülés és értékelés órái is ide tartoznak?) illetve az előző félévben tervezett ilyen jellegű órák száma (abszolút lehetetlen megtervezni, hiszen a felsőoktatási intézmény hallgatóinak vizsgateljesítményén múlik meg ezer más dolgon. pl. évhalasztás, stb.) teljesen kezelhetetlenné teszi ezt a tanári státuszt.

    VálaszTörlés