2010. december 4., szombat

18. melléklet Országos szakmai ellenőrzés


Az országos szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának és az intézmény pedagógiai tevékenységének külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javításának érdekében. Az ellenőrzés kiterjed minden oktatási azonosítóval rendelkező közoktatási intézményre. Alapvető módszere az óra- és foglalkozáslátogatás, a megfigyelés, az interjú és a pedagógiai dokumentumok vizsgálata. Az ellenőrzést a megyei kormányhivatal oktatási osztálya szervezi és koordinálja erre a feladatra képzett szakértők közreműködésével. Az intézmény ellenőrzést legalább három, a jogszabályi feltételek szerint kijelölt szakértőből álló csoport végzi. A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatát jegyzőkönyvben rögzíti. 

Egyházi intézmény ellenőrzésekor feltétel a szakértők adott egyházhoz való tartozása. A programot és a szakértők képzését kormányrendelet fogja szabályozni.16


16 Az országos szakmai ellenőrzés a törvény egyik legfontosabb új eleme. Ezért szükségesnek tartjuk néhány vonását a kormányrendelet elkészültéig itt felvázolni. 
A szakértői csoport a vizsgálat kitűzésekor, egy hónappal a tényleges intézménylátogatás előtt, bekéri az intézmény pedagógiai programját, az adott tanévre érvényes tantárgyfelosztást és órarendet. A helyszínen vizsgálja az SZMSZ-t és a házirendet, így a működés fő dokumentumain keresztül véleményt tud formálni az iskola egészének pedagógiai arculatáról. 
A vizsgálat magában az intézményben 2-4 teljes napig tart. A helyszíni vizsgálat döntően óralátogatásokból és megbeszélésekből, interjúkból áll, de a szakértők a helyszínen is bekérnek még nem vizsgált, egyéb dokumentumokat. A szakértők naponta legalább öt-öt tanítási órát, illetve foglalkozást látogatnak meg, ez az intézmény méretétől függően 
összesen harminc-hatvan egységnyi óralátogatást jelent,. A foglalkozás-látogatások, illetve a megfigyelés és a 
beszélgetés aránya értelemszerűen függ az intézmény profiljától. Kollégiumban több az interjú, a megfigyelés, iskolában nagyszámú az óralátogatás. 
A szakértők döntő módon az egyes pedagógusok munkáját figyelik, és kötött, kidolgozott szempontrendszer alapján pontozzák és értékelik. Ezután levonják a következtetést az intézmény pedagógiai munkájáról. A látogatott órák és 
pedagógusok kiválasztása alapvetően véletlenszerű, de az igazgató javaslatot tehet bizonyos órák meglátogatására. 
A szakértői csoport a megállapításait az intézménynek, a fenntartónak és a megyei kormányhivatalnak küldi el. 
Az intézmény-ellenőrzésben csak a megyei kormányhivatalok által felkért, erre a feladatra képzett és regisztrált szakértők vehetnek részt. Kezdetben legalább 10 éves tényleges, igazolt gyakorlat, sikeresen elvégzett továbbképzés és hiteles szakmai ajánlás a jelentkezés feltétele. A szakmai ajánlás formáját és tartalmát szabályozni kell. 
A pedagógus életpálya törvény életbe lépése után, 2014-től csak Pedagógus II. fokozatú szakértő, később elsősorban csak Mesterpedagógus vehet részt a képzésben, illetve az ellenőrzésben. 
Az ellenőrzést vállalkozás nem végezheti. 
A vizsgálat a működés fő dokumentumain keresztül az iskola egészének pedagógiai hitelességét értékeli, azt, hogy összhangban vannak-e egymással a különböző dokumentumok értékrend, szabályok, jogok, kötelességek, fegyelmi kérdések tekintetében. A szakértői vizsgálat azt állapítja meg, hogy az intézmény hogyan végzi a kerettantervben rögzített pedagógiai feladatokat, és megfelel-e a saját dokumentumaiban megfogalmazott vállalásainak. 
Az ellenőrzés megállapításait az intézmény igazgatója és fenntartója saját hatáskörben felhasználhatja. Az ellenőrzés finanszírozása állami költségvetésből történik.

2 megjegyzés:

  1. AZ ellenőrzést kormányhivatal végzi szakértők, szakértői csoport segítségével-olvashatjuk.Mit jelent az, hogy az ellenőrzést vállalkozás nem végezheti?
    A listás közoktatási szakértők az ellenőrzéseket, az Oktatási Hivatal felkérésére eddig egyéni vállalkozásban, vagy megbízással láthatták el. A Közoktatási törvény megjelenésével ez az egyéni vállalkozói tevékenység ebben a vonatkozásban kizárt lesz?

    VálaszTörlés
  2. Ez úgy baromság, ahogy van. Cég eddig se végezhette az ellenőrzést, szakértést csak a szakértői listán levő ember. De a helyzet cifrább, mert ezentúl szakértő se lehet, csak az, aki főállású, gyakorló pedagógus. Így tehát a napi 8 órai (heti 40) munkája után (!) mehet szakérteni a kolléga... Ez a szokásos, minden választást követő cégirtási indulat szép megnyilvánulása. (A rend kedvéért: az SZDSZ is így kezdte, megtartottam az akkori újságcikkeket.) Aztán hamar rájön minden kormány, hogy vállalkozások nélkül nem tudja ellátni a szakmai szolgáltatásokat.

    VálaszTörlés