2010. december 4., szombat

9. melléklet A közoktatási intézmény vezetőjének megbízása

A pályázati eljárást jogszabály határozza meg. 

A) Két vezetői ciklus után címzetes igazgatói cím illeti meg a volt intézményvezetőt, kivéve, ha másik intézményben lesz vezető. A címzetes igazgatói cím mellé további egy ciklus (öt év) időtartamban a korábbi vezetői pótlékának 50%-a is megilleti. B) Nincs megkötés a ciklusok számában. 
Ha a tagintézmények száma, vagy ha a szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységek száma meghaladja az ötöt, a közoktatási intézmény élén főigazgató, a tagintézmény, az intézményegység élén igazgató áll, más esetben az intézményegységeket tagintézmény-, intézményegység-vezető irányítja. 
Többcélú intézményben a főigazgatót az igazgatótanács javaslatára a fenntartó bízza meg öt évre. A Megbízás legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható. 
A közös igazgatású közoktatási intézmény és az általános művelődési központ vezetését az igazgatótanács segíti (részt vesz a munkáltatói jogkör gyakorlásában), továbbá vezetői és szakértői testület segítheti a munkát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése