2010. december 4., szombat

Az alapfokú művészetoktatási intézmény

Az alapfokú művészetoktatási intézmény feladata a tanuló harmonikus egyéniségének fejlesztése, a művészi kifejezőkészség megalapozása, a tehetség fejlesztése, felkészítés szakirányú továbbtanulásra, az iskolai művészeti nevelés kiegészítése. Az alapfokú művészetoktatás zeneművészet, képző- és iparművészet, báb- és színművészet, valamint táncművészet ágakban folyhat.
Feladata továbbá a művészi tehetségek felfedezése, gondozása és fejlesztése, adottságaik kibontakoztatása.
Az alapfokú művészetoktatási intézményben az első szak tanulása jelképes térítési díj mellett, a második szak tanulása tandíj (a költségek térítése) mellett lehetséges.
Az alapfokú művészetoktatás keretében történő művészeti nevelés és oktatás céljában, tartalmában, eszközeiben, személyi és tárgyi feltételeiben eltér a Nemzeti alaptanterv által biztosított művészeti neveléstől. Tantervi programjáról, vizsgakövetelményeiről, személyi, tárgyi feltételeiről külön jogszabály rendelkezik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése