2010. december 4., szombat

Kollégium

A kollégium önálló, vagy más közoktatási intézmény részeként működő nevelőintézmény. Általában tízéves kortól – a testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosság miatt sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók esetében az óvodai nevelés kezdetétől – fogadhat tanulókat. Feladata, hogy a lakóhelyüktől távolabb tanuló, vagy szociális okok miatt a családjuktól elszakadt fiatalok értelmi-, erkölcsi- és egészségnevelésében, alapműveltségük mélyítésében, képességeik fejlesztésében támogassa őket, formálja egyéni és közösségi viselkedésüket, segítse beilleszkedésüket 
A kollégium működésének szabályait és pedagógiai munkájának irányelveit jogszabály állapítja meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése