2010. december 4., szombat

Pedagógiai szakszolgálatok

A pedagógiai szakszolgálatok feladata mindazon feladatok szakszerű ellátása, melyek meghaladják az általánosan képzett pedagógusok kompetenciáit. Így a logopédiai szakszolgálat, a fejlesztő pedagógusi szakszolgálat, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a gyógytestnevelés, a konduktív pedagógiai ellátás, a fejlesztő felkészítés, továbbá szakértői bizottságok működtetése a gyerekek diagnosztizálására, valamint a pályaválasztási tanácsadás és a nevelési tanácsadás. A pedagógiai szakszolgálatok szakember-létszámát − a megelőző három év esetszám-átlagát figyelembe véve − úgy kell megállapítani, hogy egy-egy gyermeknek két hétnél hosszabb időt ne kelljen a vizsgálatra várakoznia. 
A szakértői bizottságok a sajátos nevelési igényű és a különleges bánásmódot igénylő gyermekek felülvizsgálatát legalább évente, illetve szükség szerint gyakrabban elvégzik. 
A pedagógiai szakszolgálatok létszámát és működését, feladatait jogszabály szabályozza.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése