2010. december 4., szombat

Érettségi vizsga

A gimnáziumi és szakközépiskolai közismereti képzés végén érettségi vizsga tehető. 
A vizsga funkciója a közoktatás minőségi céljainak és magas színvonalának biztosítása a vizsgakövetelményeken és vizsgaszervezésen keresztül. A vizsgán a tanuló számot ad alapműveltségéről, ismereteinek szintéziséről. A vizsga a felkészítő intézmény számára is fontos, a nevelő-oktató munka középiskolai szakaszának hagyományosan ünnepélyes lezárása. 
Az érettségi vizsga állami vizsga, melyet országosan egységes (központi) vizsgaszabályzat és vizsgakövetelmények szerint kell megtartani, és amely – a felkészítő iskolatípustól függetlenül, megfelelő eredmény esetén – felsőfokú tanulmányok megkezdésére jogosít. A vizsgaszabályzat határozza meg a vizsga megszervezésére, lebonyolítására, tantárgyaira, a vizsgázók teljesítményének értékelésére, a jelentkezésre és az ügyvitelre vonatkozó rendelkezéseket. 
Az érettségi vizsgán a tanuló összesen hat tantárgyból, kötelező és választható vizsgatárgyakból ad számot tudásáról. Kötelező vizsgatárgyak: 
1. magyar nyelv és irodalom, emellett a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatásban résztvevők számára anyanyelv és irodalom, 
2. történelem, 
3. matematika, 
4. idegen nyelv – a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatásban résztvevők kivételével 
5. egy választható természettudományos tantárgy (biológia, fizika vagy kémia – vagy a humán tagozatokon választható természettudomány tantárgy is), 
6. Kötelezően választandó tantárgy. 
Szakmai vitában eldöntendő, hogy szakközépiskolákban – a magyar nyelv és irodalom, valamint az idegen nyelv kivételével – legyen-e lehetőség egy kötelező és egy kötelezően választandó tantárgy helyett szakmai tantárgy választására. . 
A kötelező és a kötelezően választandó mellett további vizsgatárgyakból is tehető érettségi vizsga. Az érettségi vizsga egyes tantárgyaiból eltérő szintű követelmények alapján tehető vizsga. Az alapszintű3 és az emelt szintű követelményeket az új érettségi rendelet fogja meghatározni. 
Az érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget tanúsít. Felsőoktatási intézménybe való felvételre, jogszabályban meghatározottak szerint szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, bizonyos tevékenységek folytatására jogosít. A Kormány – a Felsőoktatási és Tudományos Tanács és a Rektori Konferencia véleményének kikérése után - rendeletben határozza meg, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételhez az érettségi vizsga mely vizsgatárgyaiból kell emelt szintű vizsgát teljesíteni. 
Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele a középiskolai bizonyítvány megszerzése, amelynek tartalmaznia kell, hogy a tanuló 60 óra önként választott társadalmi tevékenységet végzett az érettségi vizsgára jelentkezés időpontjáig.4 
A 26. életév betöltése után társadalmi tevékenység igazolása nélkül is lehet – költségtérítéses formában – érettségi vizsgára jelentkezni. 
Az érettségi vizsgaszabályzatát a Kormány rendeletben adja ki.
Az egyes vizsgatárgyak központi követelményeit és a tantárgyi vizsgaleírásokat miniszteri rendelet határozza meg.5

 A jelenlegi köpszintű vizsgának megfelelő vizsgaszint új elnevezése.
 Az új érettségi rendsze2014-tőlép életbe kísérleti kipróbálást követően.
 Az érettségi vizsgára vonatkozó új szabályok az érettségi vizsgaszabályzat és -rendelet kiadását követő második tanév vén, leghamarabb 2013-ban alkalmazhatók.

1 megjegyzés:

 1. nyikorgó katedrán2010. december 29. 23:12

  Izgalmas a 60 óra önkéntes munka - főleg most, a 2011-es európai önkéntes év ismeretében.
  A tanterv része lesz? Az iskola fogja szervezni? Önállóan keresnek önkéntes munkát a fiatalok? A helyi civilszervezetek, önkéntes központok segítenek abban, hogy hol, mit lehet csinálni, mire van szükség? Beletartozik majd az intézményben végzett munka is? Mikor, mely időszakban végzik ezt a tanulók? Egybefüggően vagy részletekben?
  (Jó a most megjelent pályázat: www.nefmi.gov.hu)
  Az érettségi tantárgyak számához kapcsolódóan, elég lenne 5 tantárgy.
  Azzal egyetértek, hogy a felsőoktatásba való felvételin legyen kötelező egy emelt szintű érettségi. (Sőt, még a nyelvvizsgát vagy az annak megfelő érettségit is szorgalmaznám! - kevesebb probléma lenne a felsőfokú tanulmányok befejezésével, az oklevelek megszerzésével.)

  VálaszTörlés