2010. december 4., szombat

Tankönyv- és taneszköz-ellátás

A közoktatási intézménynek rendelkeznie kell jogszabályban előírt taneszközökkel és felszerelésekkel. Meglétükről a fenntartó gondoskodik, a megyei oktatási hivatalok ellenőrzése mellett. 
A tankönyvek a tanulók otthoni munkáját segítő taneszközök. Nyomtatott vagy digitális formában, a miniszter által kiadott kerettantervekre készülnek. Az általános iskola tanulói számára a tankönyvek ingyenesek, és az iskola tulajdonát képezik.6 
A nemzetiségi és a gyógypedagógiai tankönyvek ingyenesek. 
A tankönyvekhez a tanuló és a pedagógusok számára segédkönyvek készülhetnek. 
A tankönyvek és segédkönyvek jóváhagyásáról és felülvizsgálatáról jogszabály rendelkezik.

6     2013-tól  felmenő  rendszerben.  A  hátrányos  helyzetű  és  háromgyermekes  családok  gyermekeinek  ingyenes tankönyvellátása a felmenő rendszer kifutásáig érvényben marad.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése