2010. december 4., szombat

Kerettantervek

A Nemzeti alaptantervben foglaltak érvényesülését az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek biztosítják. 
Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek rögzítik a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit, továbbá a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait, és közlik a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló, illetve ajánlott időkeretet. Az intézmény szakmai önállóságát a kerettantervekben szabadon hagyott időkeret és a módszertani szabadság biztosítja. 
A kerettanterveket a miniszter rendeletben adja ki. 
Az iskola számára kötelező valamely kerettanterv kiválasztása, amelyet a helyi tantervében megnevez. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése