2010. december 4., szombat

Nemzeti Alaptanterv

A közoktatásban a nevelés-oktatás tartalmi egységét a Nemzeti alaptanterv biztosítja, amely egyúttal a központi kerettantervek és a helyi tantervek alapját is képezi. 
A Nemzeti alaptanterv meghatározza a Magyar Köztársaság közoktatási rendszerében minden iskoláskorú gyermek számára egységesen átadandó műveltségtartalmat. Közli a magyar közoktatás kiemelt fejlesztési feladatait, az Európai Unió által közös fejlesztési célként megjelölt kulcskompetencia-területeket. A Nemzeti alaptanterv műveltségi területenként határozza meg a közoktatás keretében folyó nevelő-oktató munka közös értékeit, kötelező céljait, a nevelő-oktató munka alapjául szolgáló közműveltség ismeret-, készség- és képességjellegű követelményeit. A Nemzeti alaptanterv ennek révén biztosítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférés közszolgálati garanciáját. 
A Nemzeti alaptanterv tartalmazza továbbá azoknak a speciális tantervi követelményeknek az alapelveit, amelyek a nemzeti és etnikai kisebbségi iskolai nevelésre-oktatásra és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésére-oktatására vonatkoznak. 
A Nemzeti alaptantervet a Kormány rendeletben adja ki.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése