2010. december 4., szombat

A közoktatási törvény célja

A közoktatási rendszer célja a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával a személyiség és a közösségek harmóniájának elősegítése. 
Célja továbbá az egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatás biztosítása minden gyermek részére. 
Kiemelt célja a leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. 
A Magyar Köztársaság oktatáspolitikája nemzeti oktatáspolitika, céljai összhangban vannak az 
Európai Oktatási Térség értékeivel, melynek alakításában a Magyar Köztársaság aktívan részt vesz.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése