2010. december 4., szombat

A közoktatási törvény hatálya

A törvény az óvodai nevelés, illetve a tanköteles kor végéig, majd az élethosszig tartó alap- és középfokú nevelés-oktatás valamennyi intézményesült formájának jogi kereteit határozza meg. Bár a bölcsődei nevelés és a szakképzés más törvényi szabályozás hatálya alatt áll, a közoktatási törvény figyelembe veszi ezeknek a teljes nevelési folyamatban betöltött, s a közoktatáshoz szorosan kapcsolódó szerepét is. 
A törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén működő minden, a közoktatási tevékenységben, ennek igazgatásában részt vevő szervezetre, intézményre, ezek alapítóira, fenntartóira, a közoktatás céljainak megvalósításában részt vevő, e szervezetekkel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló pedagógusokra és más alkalmazottakra, az óvodai ellátást igénybe vevő, arra kötelezett, illetve a tanköteles korú vagy a közoktatásban részt vevő, tanulói jogviszonyban álló más személyekre. Kiterjed továbbá a magyar állam által fenntartott közoktatási intézményeknek a Magyar Köztársaság területén kívül folytatott nevelő-oktató tevékenységére.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése