2010. december 4., szombat

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése-oktatása

A különleges bánásmódot igénylő, és ezen belül a sajátos nevelési igényű, a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók körét a 13. melléklet határozza meg. 
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók megfelelő fejlesztésében a közoktatási intézményekben alkalmazott, vagy utazó pedagógusok és más szakemberek vesznek részt. 
A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában a cél a minél teljesebb integráció. Ennek keretében a törvény garantálja, hogy minden érintett gyermek, tanuló megkapja a számára szükséges és megfelelő ellátást. Ha indokolt, a gyermek csak részben integrált formában tanul, azaz a közismereti tárgyakat fejlesztő pedagógussal, kis létszámú csoportban tanulja, míg az iskola többi programjában integráltan vesz részt. 
A sajátos nevelési igényre és a különleges bánásmódra való jogosultságot a pedagógiai szakszolgálatként működő szakértői bizottságok (a továbbiakban bizottság) állapítják meg a közoktatási intézmény, a szülő és más, jogszabályban meghatározott fél kezdeményezésére. A bizottság vizsgálatán való részvétel a gyermek és a szülő részére kötelező, annak útiköltségét a társadalombiztosítás a szülő részére megtéríti. A vizsgálatot legalább évente meg kell ismételni addig, amíg a gyermek, tanuló „sajátos nevelési igényű” minősítése fennáll. 
A sajátos nevelési igényű gyermekekről, a vizsgálatok eredményéről, a bizottság javaslatáról és az intézménynek a tanuló pedagógiai értékelésével kapcsolatos (mentesítés) döntésről a közoktatási intézmény külön nyilvántartást vezet a közoktatási információs rendszeren (a továbbiakban KIR) keresztül. 
A KIR-ben nyilvántartott szakértői és szakvélemény csak annak a nevelési-oktatási intézménynek továbbítható, amellyel a gyermek óvodai nevelési, illetve tanulói jogviszonyban áll. Így a gyermek, a tanuló a számára törvény alapján biztosított, a különleges bánásmód alapján a gondozást, fejlesztő és rehabilitációs foglalkozásokat intézményváltás esetén is teljes körűen megkapja.

2 megjegyzés:

 1. "5. rendezetlen állampolgári státusz"

  valaki mondja már meg nekem, hogy ez a kifejezés mit jelent????
  melyik jogszabályban található még meg???

  amúgy, amire gondoltak, annak ott a helye, de ez a megfogalmazás analfabétákra vall, vagy én vagyok hülye

  VálaszTörlés
 2. már a 13-as mellékletről beszélek, és a HHH-s meghatározásról

  VálaszTörlés