2010. december 4., szombat

Óvoda

Az óvoda – jogszabály szerint - a kisgyermekek nevelését látja el 3 éves kortól a tankötelessé válásig, de legkésőbb annak az évnek augusztus 31-éig, amelyben a gyermek a 7. életévét betölti.
Kiemelt feladata az anyanyelvi készségek és az életkornak megfelelő viselkedés- és mozgásformák fejlesztése, testi, lelki, szellemi egészségük fejlesztése, a szocializáció, a művészeti nevelés és – indokolt esetben a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága véleménye alapján (lásd a 2. mellékletet) – javaslattétel az iskolai tanulmányok megkezdésére.
Minden településen, ahol legalább nyolc óvodáskorú gyermek él és a szülők ezt igénylik, működnie kell egy óvodai vagy összevont bölcsődei-óvodai csoportnak. Ez utóbbi két és féléves kortól fogadhat gyermeket.

1 megjegyzés:

  1. nyikorgó katedrán2010. december 29. 20:36

    Egyetértek azzal, hogy a gyermek a 7. életév betöltése után kezdje meg az iskolát. Szerintem 7 évesen már vágyik a gyermek a saját korosztálya közé.
    Ha előkészítő osztályt javasol a bizottság a 7. életévét betöltött gyermeknek, akkor ezt nem lesz könnyű megszervezni (létszám? finanszírozás?), sem az egy iskolás településeken, sem ott, ahol több iskolát tart fenn a fenntartó. Pédául tíz gyermeket javasolnak előkészítő osztályba, de több intézmény körzetéből, akkor lesz kijelölt iskola az előkészítő osztály befogadására? Kik lesznek a gyermekekkel? Óvodapedagógus és tanító együtt? Csak tanító? Bár még vannak a pályán egyszerre óvodapedagógus és tanító végzettségű pedagógusok is.
    Nem világos számomra a különbség az előkészítő osztály és a kislétszámú osztály között... (2. melléklet)

    VálaszTörlés