2010. december 3., péntek

V. A minősítő bizottság

A minősítő bizottság három tagú. A bizottság tagjai: a megyei kormányhivatal oktatási osztálya (a továbbiakban: kormányhivatal) által delegált felkészített szakértő, a pedagógusképző intézmény Tanárképző Intézetének vagy gyakorlóiskolájának felkészített oktatója, és a fenntartó szándékait is képviselő intézményvezető, vagy az általa az intézményből kijelölt Pedagógus III. (Mesterpedagógus)/Tudóstanár. A minősítésben részt vevő felsőoktatási intézményt a földrajzi távolságot mérlegelve a megyei kormányhivatal jelöli ki. 

A bizottságba a kormányhivatal az országos közoktatási szakértői névjegyzékből jelöli ki a szakértőket, akik e feladatra jogosító kötelező képzésen vesznek részt. A minősítési eljárásban a 2017/18-as tanévtől kezdve csak olyan képzett szakértő, igazgató vagy pedagógus vehet részt, akinek legalább 15 éves pedagógusi gyakorlata és pedagógus szakvizsgája van, valamint gyakorló pedagógus az adott közoktatási területen. A 2017/2018- as tanévtől kezdve további feltétel, hogy a szakértő a Pedagógus II. vagy a Pedagógus III. (mesterpedagógusi)/tudóstanári fokozatba tartozzon. 

Csak magasabb fokozatba tartozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozathoz szükséges minősítési eljárásban. 

A minősítési eljárást az 1. sz. melléklet szabályozza.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése