2010. december 3., péntek

VI. Az életpálya fokozatai

VI.1. A gyakornoki időszak


A pedagógus életpálya első szakasza a mindenki számára kötelező gyakornoki időszak. 
A pályakezdő szakasz 2-4 évig tart, és minősítő vizsgával zárul. Aki megfelelt a vizsgán, továbblép az életpálya következő szakaszába; aki másodszorra sem felelt meg, nem léphet pedagógus pályára. Ha a gyakornoki időszak végén a gyakornok „nem megfelelt” minősítést kap, jogviszonya az adott intézményben a törvény erejénél fogva megszűnik. 12 
A gyakornokok kötelező heti óraszáma tanítók és tanárok esetében 19 óra, óvodapedagógusok esetében 27 óra. A gyakornoki évek alatt túlóra és osztályfőnökség nem vállalható. A gyakornokok munkáját az intézmény vezetője és szakmai segítő segíti. A gyakornokoknak óráik megtartása mellett kötelező heti 2 órát hospitálniuk, és részt kell venniük az iskola által előírt szakmai továbbképzéseken és az iskolai fejlesztésekben. 
A gyakornok alapbére a mindenkori minimálbér 160 illetve 200 százaléka13 , amely illetményalapnak tekintendő: ehhez viszonyítva kell megállapítani a pedagógus előmeneteli rendszer fokozataihoz tartozó illetményeket. 
A kormány és az önkormányzatok ösztöndíjat alapíthatnak az egyetemen/főiskolán és a gyakornoki időszak első két évében kiemelkedő teljesítményt nyújtó pályakezdők számára. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele az első gyakornoki évben a legalább jó minősítésű diploma és az egyetem pedagógiai tanszékének ajánlása; a második gyakornoki évben pedig a közoktatási intézmény ajánlása. Az ösztöndíj a gyakornoki alapfizetés legalább 50 százalékának megfelelő összeg. 


VI. 2. Pedagógus I.


A gyakornok a minősítő vizsgát követően léphet be a Pedagógus I. fokozatba, alapbére a gyakornoki alapfizetés 110 százaléka. A fokozatot elérő pedagógus lehet osztályfőnök és vizsgáztató tanár. Az első minősítésnek legkorábban a fokozatban töltött 6., legkésőbb a 9. év során kell megtörténnie. 

A minősítési eljárásról lásd. az 1. sz. mellékletben. 
A Pedagógus I. kötelező óraszámát lásd az 5. a) mellékletben. VI. 3. Pedagógus II.

A Pedagógus II. fokozatot elérő pedagógus kezdő alapbére a gyakornoki fizetés 150 százaléka. A Pedagógus II. fokozatba lépés feltétele a legalább 8 éves pedagógusi gyakorlat és a minősítés. 
A fokozatot elérő pedagógus lehet munkaközösség-vezető, vizsgaelnök, emelt szintű érettségiztető - ha rendelkezik szakvizsgával -, intézményvezető14 , mentortanár. A Pedagógus II. fokozatot elérők láthatnak el sajátos többletfeladatokat (mentortanár, munkaközösség- vezető, intézményvezető, szakértő). A Pedagógus II. kötelező óraszámát lásd az 5. a) mellékletben. 
A Pedagógus II. fokozatban minimálisan 6 évet kell eltöltenie a pedagógusnak, ezután léphet a Pedagógus III. (mesterpedagógusi) fokozatba, amennyiben szakvizsgát szerez és megszerzi a második minősítést. A Pedagógus III. (mesterpedagógusi) kategóriába való továbblépés már nem kötelező. 
A Pedagógus II. fokozathoz 2-12 fizetési kategória tartozik. 


VI. 4. Pedagógus III. (Mesterpedagógus)

A Pedagógus III. (mesterpedagógusi) fokozatot legkevesebb 14 év szakmai gyakorlatot követően lehet elérni. A Pedagógus III. (mesterpedagógusi) fokozatba kerülés további feltétele a pedagógus-szakvizsga és a második minősítés megszerzése. A Pedagógus III. (mesterpedagógusi) fokozatot elért pedagógus legkisebb alapfizetése a gyakornoki alapfizetés 200 százaléka. A Pedagógus III. (Mesterpedagógus) is kötelezhető többletfeladat ellátására. Kötelező óraszámát lásd az 5. a) mellékletben. 
A Pedagógus III. (mesterpedagógusi) fokozathoz maximálisan 10 fizetési kategória tartozik. 


VI. 5. A tudóstanári cím


 A tudományos fokozatot megszerző és rendszeresen publikáló Pedagógus II. vagy Pedagógus III. (mesterpedagógusi) fokozathoz tartozó pedagógusok tudóstanári fokozatba léphetnek. A tudóstanári fokozat elérésének további feltétele a legalább 14 éves szakmai gyakorlat és a második minősítés megszerzése. A Tudóstanár minimális alapbére a Pedagógus I. alapbérének 220 százaléka. 
A tudóstanári fokozathoz maximálisan 10 fizetési kategória tartozik. 

VI. 6. Az életpálya befejező szakasza


A mindenkori nyugdíjkorhatár elérését megelőző ötödik évtől a pedagógusok dönthetnek úgy, hogy alacsonyabb óraszámban tanítanak, fizetésük pedig csak az óraszám- csökkentés mértékének 50 százalékával csökken. (10 százalékos óraszám-csökkentés esetén például a pedagógus alapbére 5 százalékkal csökken.) Az óraszámcsökkentést választó pedagógus nem vállalhat túlórát. 
A kedvezményes befejező szakaszt csak azok a pedagógusok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 évet töltöttek a pedagógus pályán. A kedvezményes befejező szakasz választáson alapul, a munkáltató nem kötelezheti rá a dolgozót.


12 A minősítő vizsgát nem teljesítő pedagógusok által betölthető munkakörök listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. A gyakornokoknak határozatlan idejű szerződésük van, de ez a sikertelen minősítő vizsgát követően a törvény erejénél fogva megszűnik. Más nevelési-oktatási intézményben, saját költségen, újra megpróbálhatják letenni a minősítő vizsgát.
13 a 160 % óvodapedagógusokra és tanítókra, a 200 % szaktanárokra értendő.
14 Az intézményvezetői kinevezés feltételei: 10 éves pedagógusi gyakorlat, minősítés, közoktatási vezetői pedagógus-szakvizsga.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése