2010. december 4., szombat

11. melléklet Irányelvek a csoportok és osztályok létszámának megállapításához

Csoport, osztály szervezésének létszámhatárai 

Azokon a településeken, ahol tetszőleges fenntartó az egyetlen óvodát vagy általános iskolát működteti, csoport, illetve 1-4. osztály (akár összevont osztály formájában) már legalább 8 gyermek jelentkezése esetén is szervezhető. 
Szervezni kell, illetve fenn kell tartani óvodai csoportot, iskolai osztályt, ha ugyanazon kisebbséghez tartozó nyolc gyermek, tanuló szülője kéri. 
A sajátos nevelési igényű gyermeket az osztály, csoport létszámának számításánál – az alapfokú művészetoktatást kivéve - kettő, azt a gyermeket, tanulót pedig, aki testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista vagy halmozottan fogyatékos, három gyermekként kell számításba venni. 
Összevont osztályokat szervezni az általános iskola alsó tagozatában, az alapfokú művészetoktatásban, továbbá a felzárkóztató oktatásban lehet. Az osztályok a helyi pedagógiai programban meghatározottak alapján csoportokra bonthatók. Csoport több osztály, illetve évfolyam tanulóiból is szervezhető. 
Napközis csoportok szervezésére az adott évfolyam létszámhatárai érvényesek. 
A levelező vagy más sajátos formában folyó oktatás esetén az itt megállapított létszámhatárok érvényesek.

Intézménytípus
csoport- és osztálylétszám

minimum
maximum
Óvoda*
13
25
Általános iskola 1-4. évfolyama*
13
25
Általános iskola 5-8. évfolyama
13
25
Gimnázium és szakközépiskola
26
34
Szakiskola elméleti képzés
16
24
Szakközépiskola, szakiskola gyakorlati képzés
8
12
Kollégiumi nappali foglalkozás
18
26
Kollégiumi éjszakai felügyelet épületenként és nemenként
-
120
*Kistelepülés óvodájában, illetve általános iskolájának 1-4. évfolyamán a minimális létszám 8.

Tanév közben osztály nem szervezhető át, a létszámhatárokat az intézmény – fenntartói jóváhagyással - rugalmasan kezelheti az átiratkozások miatt, a pedagógiai szempontok mérlegelésével.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése