2010. december 4., szombat

13. melléklet A különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanulók fogalmának értelmezése

A törvény különleges bánásmódot igénylőknek tekinti az alábbi csoportok egyikébe tartozó gyermekeket: 
1. sajátos nevelési igényű (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, vagy tartós és súlyos rendellenessége) 
2. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (a fejlődési, és vagy tanulási elmaradás, vagy nehézség nem a kognitív folyamatok és a viselkedésirányítás működési zavarával magyarázható, támasztható alá) 
3. kiemelkedően tehetséges. 

Az új törvény hátrányos helyzetűnek tekinti az alábbi csoportok egyikébe tartozó gyermeket: 
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy a szülő/gondviselő alacsony komfortfokozatú lakásban él, vagy hajléktalan, 
2. a gyermek, tanuló szülője, vagy a törvényes képviselője akkor, amikor a gyermek óvodai, iskolai beíratása időpontjában nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel 
3. félárva, árva vagy egyetlen szülő által nevelt gyermek 
4. tartós, súlyos betegséggel, fogyatékossággal élő közeli hozzátartozó él a családdal közös háztartásban, 
5. rendezetlen állampolgári státusz, 
6. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alábbi 15. § (4) bekezdésében felsorolt intézkedések valamelyikében érintett (a védelembe vétel, a családba fogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti nevelésbe vétel, a tartós nevelésbe vétel, a nevelési felügyelet elrendelése, az utógondozás elrendelése, az utógondozói ellátás elrendelése) 

Legalább a fenti hét szempont közül kettő egyidejű fennállása esetén a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű. 

Szakértői vélemény alapján a különleges bánásmódot igénylő halmozottan hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű gyermeket az osztály- és csoportlétszámok megállapításakor kétszeresen, különösen súlyos esetben háromszorosan kell számítani.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése