2010. december 4., szombat

14. melléklet Fegyelmi szabályzat és eljárás

1. Ha a tanuló a kötelességeit súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, indokolással ellátott írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 
2. A fegyelmi büntetések kizárólag a következők lehetnek: 
a) megrovás 
b) szigorú megrovás 
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába 
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától f) kizárás az iskolából. 
3. Tanköteles tanulóval szemben az „eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától” és az „áthelyezés az iskolából” fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a gyermeknek. Amennyiben a tanuló más iskolában történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére 15 napon belül nem oldódik meg, a megyei kormányhivatal oktatási osztálya köteles iskoláról gondoskodni a számára. 
4. A kollégiumban a kollégium rendjének megsértéséért a) megrovás b) szigorú megrovás c) kizárás 
fegyelmi büntetés szabható ki. 
5. A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát kell figyelembe venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. A fegyelmi eljárás során be kell szerezni az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét. 
6. A fegyelmi eljárás során biztosítani kell, hogy a tanuló előadhassa védekezését. Tárgyalást akkor kell tartani, ha a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy azt a tényállás tisztázása egyébként indokolja. 
7. A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen fellebbezésnek van helye, amelyet – pedagógiai szakértő véleményét figyelembe véve – a fenntartó bírál el.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése