2010. december 4., szombat

2. melléklet A tankötelezettség szabályai

A gyermek ötéves korától óvodába köteles járni. 
Legkorábban 6 éves korában kezdheti meg általános iskolai tanulmányait. E szabály alól kivételt – 
indokolt esetben – a kormányhivatal tehet. 
Az óvoda javaslatára bármely gyermek esetében sor kerül az iskolaérettségi vizsgálatra a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága előtt (a továbbiakban: bizottság). A vizsgálatot a szülő is kezdeményezheti. 
A bizottság legalább négytagú, tagjai: egy-egy tanító, gyógypedagógus, pszichológus, gyermekorvos.

Az iskolaérettségi vizsgálat részei:
1. A gyermek fejlődésének feltérképezése: a terhesség lefolyása, a születés körülményei, csecsemő- és kisgyermekkori testi, mozgás-, beszéd- és érzelmi fejlődés, óvodai beilleszkedés, a család szociális háttere és érzelmi légköre.

2. Csoportban történő megfigyelés: szabad játék közben figyelik meg a gyermekek társakhoz való alkalmazkodását, társas viselkedését, konfliktusmegoldását, a tárgyakhoz való viszonyát, általában a szociális érettség fokát.

3. Egyéni vizsgálat: elsősorban a motiváció és terhelhetőség kérdései köré csoportosul. Méri a gyermek megfelelő fizikai állapotát, pszichés alkalmasságát, gondolkodása bizonyos jellemzőinek kellő mértékű fejlettségét.

4. A bizottság javaslata a gyermek beiskolázásával kapcsolatban.

Hetedik életévét betöltött gyermeknek be kell iratkoznia iskolába.
A bizottság véleménye alapján a gyermek vagy normál osztályba, vagy előkészítő osztályba, vagy kislétszámú osztályba, vagy gyógypedagógiai osztályba mehet.
A szakvéleményt az általános iskola igazgatója köteles figyelembe venni. 
A bizottság a kislétszámú osztályba felvett gyermekekről legalább évente újabb szakvéleményt ad ki, amelynek alapján szülői egyetértés esetén a gyermek tanév közben is másik osztályba sorolható. Meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy a szakértői bizottság kiszállhasson az óvodákba, iskolákba. Kezdetben utazó bizottság végzi a vizsgálatot, később vizsgálati eszközökkel felszerelt diagnosztikai kisbusz járja a településeket. Így minden gyermeket saját óvodájában, a későbbiekben saját iskolájában lehet megvizsgálni, a vizsgálat eredményeit pedig nem befolyásolja az utazással járó feszültség (vidéki közlekedési feltételek, anyagi gondok, szülők esetleges érdektelensége).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése