2010. december 4., szombat

4. melléklet A középiskolába történő felvétel szabályai

A középiskolai felvételi követelményeket a jogszabályokkal összhangban az iskola állapítja meg, és azokat a felvételi tájékoztatóban szabályozott időpontban nyilvánosságra hozza. 
A szakiskola vagy szakközépiskola adott szakképesítésre való felvételhez egészségügyi és a pályaalkalmasságra vonatkozó szakvéleményt kérhet. A szakmai alkalmassági vizsga követelményeit az iskola igazgatója és a gyakorlati képzés szervezője együttesen állapítja meg. A követelményeket az iskola nyilvánosságra hozza. 
A többcélú közoktatási intézmény általános iskolájából az intézmény középiskolájába való továbblépés feltételeit az intézmény pedagógiai programja határozza meg. 
A sajátos nevelési igényű tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli felmérésen biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell az adottságaihoz (szóbeli-írásbeli vizsga kiváltása). 
A felvételi kérelmek elbírálásánál a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint előnyben kell részesíteni. 
Az iskola a pedagógiai programjában szabályozott módon tarthat önálló szóbeli felvételi vizsgát, amelyet az iskola pedagógusaiból álló bizottság előtt kell letenni. A vizsga írásos része lehet a központi felvételi dolgozat, de az iskola tanárai is összeállíthatják az írásbeli és a szóbeli vizsga kérdéseit, és ők értékelik a tanuló munkáját. 
A munkába álláshoz, az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátítására lehetősége van annak is, aki nem rendelkezik alapfokú iskolai végzettséggel. A szakmatanulásra nekik is lehetőségük van a 16. életév betöltése után. Az alkalmassági vizsgák számukra is kötelezőek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése