2010. december 4., szombat

6. melléklet Összevont (többcélú) intézmények

A többcélú intézmény több különböző típusú közoktatási intézmény feladatait is elláthatja, de a jogszabályban meghatározott módon közoktatási intézmény összevonható nem közoktatási feladatot ellátó intézménnyel is. 

A lehetséges intézmények: 
- egységes iskola vagy összetett iskola (pedagógiai feladatellátás tekintetében szervezetileg egységes intézmény, 13 évfolyamos is lehet) 
- egységes – az általános iskola, a gimnázium és az alapfokú művészetoktatás feladatait is ellátó – 
intézmény (pl. kórusiskola) 
- közös igazgatású közoktatási intézmény (szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében működik) 
- általános művelődési központ (szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében a közoktatási feladatok, továbbá a kulturális, művészeti, könyvtári, közművelődési és sportfeladatok közül legalább egyet-egyet ellát) 
- egységes gyógypedagógiai, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény (a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többiekkel együtt történő nevelését, oktatását segítendő, pedagógiai szakszolgálattal, utazó szakember hálózattal 
- egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény 
- egységes, az óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó intézmény (kétévesnél idősebb, továbbá óvodáskorú gyermekek nevelésére, jogszabályi feltételek mellett). 
A többcélú intézmény egy szervezeti és működési szabályzatot, valamint tagintézményenként esetenként eltérő pedagógiai programot és házirendet készít. Az általános művelődési központ egy pedagógiai-művelődési programot készít. A különböző intézményegységek egymással együttműködnek, munkájukat összehangolják. 
A térségi integrált szakképző központok (TISZK-ek) a többcélú intézmények szabályai szerint működnek. Munkájuk során a szakképzési tevékenységet a kistérségi, megyei vagy régiós gazdasági szempontok szerint koordinálják. 
Az oktatási és kulturális terület együttműködésével kialakíthatóak új minőségi együttműködési formák is, például oktatást segítő kulturális intézmény, illetve ugyanilyen elven alapuló oktatást segítő sportintézmény is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése