2010. december 4., szombat

FINANSZÍROZÁS

A közoktatási intézmények működését a központi költségvetési hozzájárulások, a fenntartók hozzájárulása, az intézmények saját bevétele, illetve az ellátottak térítési díjai biztosítják. 
A központi költségvetési hozzájárulás összegét az éves költségvetési törvény határozza meg. A központi költségvetés biztosítja a közoktatási intézmény működéséhez szükséges pedagógus és egyéb alkalmazotti létszámra megállapított átlagbér (és annak járulékai) szerinti támogatás összegét.8 
Az intézményfenntartók biztosítják az intézménynek a működéshez szükséges további (épület- fenntartási, karbantartási, beruházási, eszközbeszerzési) támogatásokat, illetve további bér- vagy dologi juttatásokkal javíthatják az intézmény működésének feltételeit. 
A közoktatási feladatot ellátó nem állami, nem önkormányzati, oktatási azonosítóval rendelkező közoktatási intézmények ugyancsak megkapják a bérek és járulékok összegét a költségvetéstől. További támogatásra csak az oktatásért felelős miniszterrel kötött közoktatási megállapodás alapján jogosultak. Csak olyan intézménnyel köthető közoktatási megállapodás, amely nem szed tandíjat. 
Az egyházi jogi személy által fenntartott közoktatási intézmények kiegészítő támogatását a központi költségvetés biztosítja. A költségvetési hozzájárulás meghatározásánál a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény rendelkezéseit is figyelembe kell venni. 
A közoktatás az állam által ingyenesen nyújtott közszolgálat. Az ingyenesen nyújtott közoktatási közszolgáltatás körét és az ahhoz kapcsolódó térítési díj- illetve tandíjköteles tevékenységek körét külön jogszabály határozza meg. 
A tankönyvellátásról az iskola a tankönyvpiac rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint 
gondoskodik, illetve biztosítja az ingyenes tankönyvellátást. 
Az intézmények megszervezik a közétkeztetést, figyelembe véve a normatív kedvezményeket szabályozó törvényt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 
A térítési díjakról a költségvetési törvény rendelkezik.

 2012januá1-jétől

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése