2010. december 4., szombat

A SZÜLŐK

A szülő kötelezettsége, hogy gyermekének iskolába járásához, tanulásához az elvárható segítséget megadja, a gyermek munkáját figyelemmel kísérje, iskolájával kapcsolatot tartson. Az új törvény a szülő és az intézmény kapcsolatát alapvetően a partneri viszonyra építi.
A szülőnek joga, hogy gyermeke nevelésére, oktatására a lehető legalkalmasabb intézményt válassza, és véleményezőként, javaslattevőként kapcsolódjék be az iskola tevékenységébe.
A kötelezettségeiket önhibájukon kívül teljesíteni nem tudó szülőket a közoktatási rendszernek segítenie kell.

  
Szülői képviselet
  
A szülői szervezet a szülők által létrehozott testület, amelynek az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joga van.
Az óvodaszék, iskolaszék a nevelőtestület, a szülők, iskolában a tanulók, és a fenntartó közös érdekegyeztető szervezete. Létrehozásához legalább két fél egyetértése szükséges. A kezdeményezők javaslatot tesznek a választás, az összetétel és a működés tekintetében. Csak 12. életévét betöltött tanuló lehet az iskolaszék tagja.
A közoktatás szereplői kapcsolatot tartanak a pedagógusok, diákok, szülők civil szervezeteinek képviselőivel.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése