2010. december 3., péntek

I. Bevezetés

Az utóbbi évek nemzetközi kutatásai (OECD-TALIS1 , McKinsey-jelentés2 ) és tudományos munkái (pl.: Fenton Whelan: Lessons Learned3 ) egyöntetűen arra a következtetésre jutottak, hogy az oktatási rendszerek sikeressége elsősorban a pedagógusokon múlik. A külföldi szakemberek véleményével összecseng a Sólyom László korábbi köztársasági elnök által felkért Bölcsek Tanácsának álláspontja, amelyet a „Szárny és teher”4 című javaslatcsomag tartalmaz. „Az oktatás sikerének a kulcsa a megbecsült, motivált, kiváló pedagógus… A pályájáért és tárgyáért lelkesedő pedagógus csodákra képes” – olvasható a kiadványban. 
A magyar oktatási rendszer eredményessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb, legtehetségesebb emberek válasszák, a már gyakorló eredményes pedagógusok pedig pályán maradjanak. Ehhez szükséges az immár hosszú évek óta tervezett pedagógus életpálya-modell bevezetése. (Az utóbbi évek során bebizonyosodott, hogy a korábbi életpálya-modell koncepciókból kiragadott egyes elemek bevezetése értelmetlen, sőt káros. A pedagóguspálya presztízsének növeléséhez szükséges a modell teljes körű bevezetése.) 
Az életpálya-modell a pálya egészére ösztönzően hat; szavatolja a pedagógusi munka magas minőségét, a foglalkoztatási biztonságot, a megfelelő életszínvonalat, a szakmai fejlődést, lehetőséget teremt továbbá az alkalmatlanok kiszűrésére is. A korábbi felmérések szerint a pedagógusok döntő többsége támogatná az életpálya-modell bevezetését.5 
Javasoljuk, hogy a pedagógus életpálya-modellre az új közoktatási törvény elfogadása után külön törvény szülessék, mivel érinti a hatályos közalkalmazotti törvényt, és más jogszabályokat is. Gondolunk itt többek között a közalkalmazotti törvény előmeneteli és illetményrendszerétől lényegesen eltérő szabályokra, amelyeket ennek a törvénynek a pedagógusokat illetően meg kell majd fogalmaznia. 
A rendszer bevezetése egyben új pedagógus bértábla alkalmazását is megköveteli.

1 Az OECD TALIS (Teaching and Learning International Survey) kutatás. 2008.
2 McKinsey and Company: „How the world’s best performing school systmes come out on top”. 2007.
3 Fenton Whelan: Lessons Learned, How Good Policies Produce Better Schools. 2009.
4 Szárny és teher, Bölcsek Tanácsa Alapítvány, 2009.
5 A Tárki az Oktatási Minisztérium megbízásából 2001. novemberében és decemberében végzett reprezentatív felmérést a közoktatásban dolgozó pedagógusok körében. A megkérdezettek több mint kétharmada támogatta a minisztérium akkori életpálya-modell javaslatát.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése