2010. december 4., szombat

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS
A TÖRVÉNY ÚJ VONÁSAI
ALAPELVEK
A KÖZOKTATÁSI RVÉNY CÉLJA
A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY HATÁLYA
 1. Óvoda
 2. Általános iskola
 3. Középfokú iskola
 4. Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény és konduktív pedagógiai intézmény
 5. Alapfokú művészetoktatási intézmény
 6. Kollégium
 7. Pedagógiai szakszolgálatok
 8. Pedagógiai szakmai szolgáltató (Pedagógiai intézet)
 9. Összevont (többcélú) közoktatási intézmények
A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA
 1. A tanulmányokban való előrehaladás és az értékelés
 2. A tanítás-tanulás tartalmi szabályozása
 3. Nemzeti alaptanterv 
 4. Kerettantervek
 5. Helyi tanterv
 6. Pedagógiai program
 7. Vizsgarendszer
  1. Felvételi vizsgák
  2. Érettségi vizsga
 8. Tankönyv- és taneszköz-ellátás
A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZEREPLŐI ÉS PARTNEREI 

MELLÉKLETEK

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése